Web/Services

LMC-MAPI

Atc - terapier

atc_alternativ_by_kod

ATC-noder på nivån strax ovanför 's' och nedåt

atc_alternativ_by_kod (s: STRING): LIST [ATC]

-- ATC-noder på nivån strax ovanför 's' och nedåt

require

arg_finns: s /= Void

arg_ok: not s.is_empty

ensure

resultat_finns: Result /= Void

fraan_ett: Result.lower = 1

atc_by_kod

ATC-noder på alla nivåer vars kod börjar på (eller är lika med) 's'

atc_by_kod (s: STRING): LIST [ATC]

-- ATC-noder på alla nivåer vars kod börjar på (eller är lika med) 's'

require

arg_finns: s /= Void

arg_ok: not s.is_empty

atc_by_exakt_kod

ATC-nod med koden 's´ eller Void om ej finns

atc_by_exakt_kod (s: STRING): ATC

-- ATC-nod med koden 's´ eller Void om ej finns

require

arg_finns: s /= Void

arg_ok: s.count >= 1

atc_by_namn

ATC-noder på alla nivåer vars namn innehåller 's'

atc_by_namn (s: STRING): LIST [ATC]

-- ATC-noder på alla nivåer vars namn innehåller 's'

require

arg_finns: s /= Void

arg_ok: not s.is_empty

atc_by_laekemed

ATC-noder på alla nivåer för läkemedel vars namn börjar på (eller är lika med) 's'

atc_by_laekemedel (lm_namn: STRING): LIST [ATC]

-- ATC-noder på alla nivåer för läkemedel vars namn

-- börjar på (eller är lika med) 's'

require

arg_finns: lm_namn /= Void

arg_ok: not lm_namn.is_empty

atc_has_laekemedel

Finns något läkemedel registrerat med ATC-kod 'atc_kod'?

atc_has_laekemedel (atc_kod: STRING): BOOLEAN

-- Finns något läkemedel registrerat med ATC-kod 'atc_kod'?

require

arg_finns: atc_kod /= Void

atc_has_rekommenderade

Kontrollera om det finns rekommenderade specialiteter på nivån eller nivån under. Endast koder på nivå 4 eller 5.

atc_has_rekommenderade (atc_kod: STRING): BOOLEAN

-- Kontrollera om det finns rekommenderade specialiteter på nivån eller nivån under.

-- Endast koder på nivå 4 eller 5.

require

arg_finns: atc_kod /= Void

arg_atc_nivaa_4_5: atc_kod.count >= 5

Beredningsform

ber_namn_by_kod

Klartext för beredningsformen med koden 'i';  tom om formen ej fanns

ber_namn_by_kod (i: INTEGER): STRING

-- Klartext för beredningsformen med koden 'i';

-- Void om formen ej fanns

require

arg_ok: i > 0 and i < 999

Läkemedel och Läkemedelsgrupper

lm_grupp_by_id

Läkemedelsgrupp med id-nummer 'id'; tom om gruppen ej fanns

lm_grupp_by_id (id: INTEGER): like LM_GRUPP

-- Läkemedelsgrupp med id-nummer 'id';

-- Void om gruppen ej fanns

require

id_ok: id > 0

lm_grupp_by_faelt

Läkemedelsgruppen med preparatnamn 'prep', beredningsformskod 'bk' och styrka 'styrka', tom om ingen sådan grupp fanns.

lm_grupp_by_faelt (prep: STRING; bk: INTEGER; styrka: STRING): like LM_GRUPP

-- Läkemedelsgruppen med preparatnamn 'prep', beredningsformskod 'bk' och styrka 'styrka'

-- Void om ingen sådan grupp fanns;

require

preparatnamn_finns: prep /= Void

preparatnamn_ej_tomt: not prep.is_empty

ber_kod_ok: bk > 0 and bk < 999

styrka_finns: styrka /= Void

lm_grupp_by_atckod

Läkemedelsgrupper registrerade för behandling enligt 'atc_kod'

lm_grupp_by_atckod (s: STRING): LIST [LM_GRUPP]

-- Läkemedelsgrupper registrerade för behandling enligt 'atc_kod'

require

arg_finns: s /= Void

arg_ej_tomt: not s.is_empty

laekemedel

Läkemedel med registreringsnummer 'regnr'; tom om läkemedlet inte fanns.

laekemedel (regnr: INTEGER): LM_GRUPP is

-- Läkemedel med registreringsnummer 'regnr';

-- Void om läkemedlet inte fanns

require

arg_ok: lm_valid_regnr (regnr)

laekemedel_by_grupp

Alla läkemedel i gruppen med preparatnamn 'prep', beredningsformskod 'bk' och styrka 'styrka'

laekemedel_by_grupp (prep: STRING; bk: INTEGER; styrka: STRING): LIST [LAEKEMEDEL] is

-- Alla läkemedel i gruppen med preparatnamn 'prep',

-- beredningsformskod 'bk' och styrka 'styrka'

require

preparatnamn_finns: prep /= Void

preparatnamn_ej_tomt: not prep.is_empty

ber_kod_ok: bk > 0 and bk < 999

styrka_finns: styrka /= Void

laekemedel_by_namn

Läkemedel vars preparatnamn börjar på (eller är lika med) 's'

laekemedel_by_namn (s: STRING): LIST [LAEKEMEDEL]

-- Läkemedel vars preparatnamn börjar på (eller är lika med) 's'

require

arg_finns: s /= Void

arg_ok: not s.is_empty

laekemedel_by_atckod

Läkemedel registrerade för behandling enligt ATC-kod 's'

laekemedel_by_atckod (s: STRING): LIST [LAEKEMEDEL]

-- Läkemedel registrerade för behandling enligt ATC-kod 's'

require

arg_finns: s /= Void

arg_ok: not s.is_empty

laekemedel_by_vara

En varas läkemedel via varuidentitet; tom om varan inte fanns eller var utgången

laekemedel_by_vara (varuid: INTEGER): LAEKEMEDEL

-- En varas läkemedel via varuidentitet;

-- Void om varan inte fanns eller var utgången

require

arg_ok: vara_valid_varuid (varuid)

laekemedel_by_varunr

En varas läkemedel via varunummer, tom om varan inte fanns eller var utgången

laekemedel_by_varunr (varunr: INTEGER):LAEKEMEDEL

-- En varas läkemedel via varunummer

-- Void om varan inte fanns eller var utgången

require

arg_ok: vara_valid_varunr (varunr)

Läkemedelsvaror

varor

Alla varor för läkemedel 'regnr'

varor (regnr: INTEGER): LIST [VARA]

-- Alla varor för läkemedel 'regnr'

require

arg_ok: lm_valid_regnr (regnr)

vara_by_id

Vara med 'varuid'

vara_by_id (varuid: INTEGER): VARA

-- Vara med 'varuid'

require

arg_ok: vara_valid_varuid (varuid)

vara_by_varunr

Vara med 'varunr'

vara_by_varunr (varunr: INTEGER): VARA

-- Vara med 'varunr'

require

arg_ok: vara_valid_varunr (varunr)

Interaktioner


interaktioner_mot_alla_sub

Interaktioner mellan 'sub' och alla andra substanser; tom lista om inga fanns (används av testklienten mha storable-tillägg)

interaktioner_mot_alla_sub (sub: STRING): LIST [INTERAKTION]

-- Interaktioner mellan 'sub' och alla andra substanser;

-- tom lista om inga fanns

-- (används av testklienten mha storable-tillägg)

require

substans_ok: sub /= Void and then not sub.is_empty

interaktioner_from_ext

Grundtypsvy med lista av interaktioner (mellan preparat eller mellan substanser)

interaktioner_from_ext (lista: LIST [INTERAKTION_EXT]): LIST [INTERAKTION]

-- Grundtypsvy med lista av interaktioner (mellan preparat eller mellan substanser)

require

lista_finns: lista /= Void

interaktioner_mot_alla

Interaktioner mellan 'prep' och alla andra preparat; tom lista om inga fanns

interaktioner_mot_alla (prep: STRING): LIST [INTERAKTION]

-- Interaktioner mellan 'prep' och alla andra preparat;

-- tom lista om inga fanns

require

prep_ok: prep /= Void and then not prep.is_empty

ensure

resultat_finns: Result /= Void

fraan_ett: Result.lower = 1

interaktioner_inom_lista

Interaktioner mellan preparaten i en lista (minst 2 preparat)

interaktioner_inom_lista (prep_LIST: LIST [STRING]): LIST [INTERAKTION]

-- Interaktioner mellan preparaten i en lista (minst 2 preparat)

require

arg_ok: prep_LIST /= Void and then prep_LIST.count >= 2

ensure

resultat_finns: Result /= Void

fraan_ett: Result.lower = 1

interaktioner_mot_lista

Interaktioner mellan 'prep' och preparaten i en lista (hanterar även preparat som inte finns i databasen)

interaktioner_mot_lista (prep: STRING; prep_LIST: LIST [STRING]): LIST [INTERAKTION]

-- Interaktioner mellan 'prep' och preparaten i en lista

-- (hanterar även preparat som inte finns i databasen)

require

prep_ok: prep /= Void and then not prep.is_empty

LIST_ok: prep_LIST /= Void and then not prep_LIST.is_empty

ensure

resultat_finns: Result /= Void

fraan_ett: Result.lower = 1

interaktioner_mellan_listor

Interaktioner mellan preparaten i två listor

interaktioner_mellan_listor (prep_LIST: LIST [STRING]; prep_LIST2: LIST [STRING]): LIST [INTERAKTION]

-- Interaktioner mellan preparaten i två listor

require

prep_ok: prep_LIST /= Void and then not prep_LIST.is_empty

LIST_ok: prep_LIST2 /= Void and then not prep_LIST2.is_empty

ensure

resultat_finns: Result /= Void

fraan_ett: Result.lower = 1

Diagnoser

diagnos

Diagnos med diagnoskod 's' eller Void om ej fanns

diagnos (s: STRING): DIAGNOS

-- Diagnos med diagnoskod 's' eller Void om ej fanns

require

arg_finns: s /= Void

ksh97

Diagnos enligt Ksh-97 med diagnoskod 's' eller Void om ej fanns

ksh97 (s: STRING): DIAGNOS

-- Diagnos enligt Ksh-97 med diagnoskod 's' eller Void om ej fanns

require

arg_finns: s /= Void

ksh97_prim

Diagnos enligt Ksh-97P med diagnoskod 's' eller Void om ej fanns

ksh97_prim (s: STRING): DIAGNOS

-- Diagnos enligt Ksh-97P med diagnoskod 's' eller Void om ej fanns

require

arg_finns: s /= Void

ksh97_morf

ksh97_morf (s: STRING): DIAGNOS

-- Diagnos enligt Ksh-97/ICD-O med diagnoskod 's' eller Void om ej fanns

require

arg_finns: s /= Void

ksh97_atc

Diagnos angiven som ATC  med diagnoskod 's' eller Void om ej fanns

ksh97_atc (s: STRING): DIAGNOS

-- Diagnos angiven som ATC med diagnoskod 's' eller Void om ej fanns

require

arg_finns: s /= Void

kodpar_text

Anpassad kombinationstext om 'asterisk' följt av 'dagger' är ett av de vanligast förekommande kodparen, annars tom

kodpar_text (asterisk, dagger: STRING): STRING

-- Anpassad kombinationstext om 'asterisk' följt av 'dagger'

-- är ett av de vanligast förekommande kodparen, annars Void

Dosering

doseringsanvisningar

Listan med främmande språk, för vilka det finns översättningar av de vanligaste doseringsfraserna

doseringsanvisningar: LIST [STRING]

-- Listan med främmande språk, för vilka det finns

-- översättningar av de vanligaste doseringsfraserna

dosering

Doseringsinformation för läkemedel med beredningsformskod 'ber_kod'; tom om ingen fanns

dosering (ber_kod: INTEGER): DOSERING

-- Doseringsinformation för läkemedel med beredningsformskod 'ber_kod';

-- Void om ingen fanns

Behandling

diagnosomraaden

Alla diagnosområden för behandlingsgrupper i databasen

behandlingsgrupper_by_omraade

Alla behandlingsgrupper för diagnosområdet 's'

diagnosomraaden: LIST [STRING] is

-- Alla diagnosområden för behandlingsgrupper i databasen

behandlingsgrupper_by_omraade

Alla behandlingsgrupper för diagnosområdet 's'

behandlingsgrupper_by_omraade (s: STRING): LIST [STRING]

-- Alla behandlingsgrupper för diagnosområdet 's'

require

arg_finns: s /= Void

arg_ok: not s.is_empty

ensure

result_finns: Result /= Void

behandlingsgrupp

Behandlingsgruppen med identitet ´id eller tom om ej finns

behandlingsgrupp (id: STRING): BEHANDLINGSGRUPP

-- Behandlingsgruppen med identitet ´id'

-- eller Void om ej finns

require

id_finns: id /= Void and then id.count > 0

behandlingsgrupp_by_namn

Behandlingsgruppen med namn ´s1' och undergrupp 's2' eller tom om ej finns

behandlingsgrupp_by_namn (s1, s2: STRING): BEHANDLINGSGRUPP

-- Behandlingsgruppen med namn ´s1' och undergrupp 's2'

-- eller Void om ej finns

require

foersta_delen_finns: s1 /= Void

foersta_delen_ej_tom: not s1.is_empty

andra_delen_finns: s2 /= Void

behandlingsgrupper

Alla behandlingsgrupper i databasen

behandlingsgrupper: LIST [BEHANDLINGSGRUPP]

-- Alla behandlingsgrupper i databasen

ensure

resultat_finns: Result /= Void

fraan_ett: Result.lower = 1

behandlingsgrupper_by_diagnoskod

Alla behandlingsgrupper för diagnoskoden 's'

behandlingsgrupper_by_diagnoskod (s: STRING): LIST [BEHANDLINGSGRUPP]

-- Alla behandlingsgrupper för diagnoskoden 's'

require

arg_finns: s /= Void

ensure

resultat_finns: Result /= Void

fraan_ett: Result.lower = 1

Biverkningar

biverkningar

Alla biverkningar för läkemedlen i 'lm_grupper'

biverkningar (lm_grupper: LIST [INTEGER]): BIV_PRESENTATION

-- Alla biverkningar för läkemedlen i 'lm_grupper'

require

arg_finns: lm_grupper /= Void

Recept

janusrecept_by_lm_grupp

Alla Janusrecept för läkemedelsgruppen med identitet 'id'; tom lista om inga fanns

janusrecept_by_lm_grupp (prep: STRING; bk: INTEGER; styrka: STRING): LIST [JANUSRECEPT]

-- Alla Janusrecept för läkemedelsgruppen med identitet 'id';

-- tom lista om inga fanns

Koder

lm_valid_regnr

Är 'i' ett giltigt regnr för läkemedel?

lm_valid_regnr (i: INTEGER): BOOLEAN

-- Är 'i' ett giltigt regnr för läkemedel?

vara_valid_varuid

Är 'i' giltig varuid för en vara?

vara_valid_varuid (i: INTEGER): BOOLEAN

-- Är 'i' giltig varuid för en vara?

vara_valid_varunr

vara_valid_varunr (i: INTEGER): BOOLEAN

-- Är 'i' giltigt varunr för en vara?