Terminologi

APIApplication Programming Interface.En uppsättning tjänster tillgängliga genom programmering.
ATC Anatomic Therapeutic Chemical Classification ATC
Beredningsform
LäkemedelKommersiell form av ett prepatat med ett viss beredningsform och styrka.
"Any substance or combination of substances presented for treating or preventing disease in human beings.
Any substance or combination of substances which may be administered to human beings with a view to making a medical diagnosis or to restoring, correcting or modifying physiological functions in human beings is likewise considered a medicinalproduct"
Definition of "medicinal product", Directive 2001/83/EC
LäkemedelsvaraEn specifik paketering av ett läkemedel under vilken är marknadsförd och såld
PreparatGenerisk form för en grupp läkemedel
Styrka