Model/Vara

indexing
    description: "Grundtypsvy av en vara"
    status: "See copyright notice at end"
    author: "Kim Waldén, Daniel Rodríguez"
    file: "$Workfile: vara_struct.e $"
    date: "$Date: 06-02-07 14:13 $"
    revision: "$Revision: 13 $"
 
class VARA
 
feature -- Access
 
    antal: REAL
            -- Numeriskt förpackningsantal (ANTNUM)
 
    beskrivning: STRING
            -- Förpackningsbeskrivning (FBSK)
 
    ddd: REAL
            -- Antal definierade dygnsdoser (DDDFORP)
 
    enhet: STRING
            -- Förpackningsenhetstext
 
    foeretag: STRING
            -- Informationsansvarigt företag.
            -- I första hand ombud (OKNM) om sådant finns, annars tillverkare (TKNM)
 
    id: INTEGER
            -- Apotekets löpnr (VARUID) (unikt över tiden; kan användas i journal)
 
    lm_regnr: INTEGER
            -- Motsvarande läkemedels registreringsnummer
 
    multipel: INTEGER
            -- Förpackningsmultipel (MUL)
 
    pris: INTEGER
            -- Försäljningspris i kr (AUP i öre)
 
    pris_per_ddd: INTEGER
            -- Pris per definierad dygnsdos (i öre), 0 om ddd = 0
 
    ref_pris: INTEGER
            -- Referenspris i kr (REFPRIS i öre)
 
    storlek: STRING
            -- Förpackningsstorlek, redigerad (FORPSTL)
 
    utg_datum: INTEGER
            -- Utgångsdatum för varan (UTGDAT)
     
    varunr: INTEGER
            -- För kommunikation med apotek (VARUNR)
            -- (kan återanvändas efter sex års oanvändning)
 
feature -- Status report
 
    rabatterad: BOOLEAN
            -- Är varan rabatterad (RABATT)?
     
    receptbelagd: BOOLEAN
            -- Är varan receptbelagd (RECB)?
 
end -- class VARA_STRUCT
 
--| begin documentation
-- Grundtypsvy av en vara.
--| end documentation
 
--|----------------------------------------------------------------------------
--| Copyright (C) 2006, Stockholms läns landsting
--| All Rights reserved. Duplication and distribution prohibited.
--|----------------------------------------------------------------------------