Model/Recept


indexing
description: "Grundtypsvy av ett Janusrecept"
status: "See copyright notice at end"
author: "Kim Waldén"
file: "$Workfile: janusrecept_struct.e $"
date: "$Date: 06-02-07 14:13 $"
revision: "$Revision: 11 $"

class JANUSRECEPT_STRUCT
feature -- Access

id: STRING
-- Unik identifikation för receptet
-- (`lm_grupp.namn'@`namn')
namn: STRING
-- Receptets namn
lm_grupp_namn: STRING
-- Namn på läkemedelsgruppen som receptet avser
dosering_kortform: STRING
-- Dosering i kortform (för expansion)
maengd_behtid: STRING
-- Mängd eller behandlingstid
iterering: INTEGER
-- Max antal expedieringar av receptet
format: STRING
-- Genereringsformat för doseringstexten

administration: STRING
-- Sätt att intaga läkemedlet
aendamaal: STRING
-- Varför läkemedlet tas
klartext: STRING
-- Den slutliga doseringstexten

varor: ARRAY [INTEGER]
-- Varuidentiteter om varor valts (gäller endast egna favoriter)
-- Flera förpackningar av samma vara anges genom att samma varuid
-- förekommer flera gånger.
feature -- Status report

standard: BOOLEAN
-- Är receptet ett standardrecept definierat av Janus?
-- (till skillnad från egendefinierade favoritrecept)
inkonsistent_klartext: BOOLEAN
-- Skiljer sig expanderad text från tidigare lagrad klartext för eget favoritrecept?
-- (Janus standardrecept lagrar ingen klartext)
fel_i_kortform: BOOLEAN
-- Kortrformen går inte att expandera
end -- class JANUSRECEPT_STRUCT


--|----------------------------------------------------------------------------
--| Copyright (C) 2006, Stockholms läns landsting
--| All Rights reserved. Duplication and distribution prohibited.
--|----------------------------------------------------------------------------