Model/Preparat

PREPARAT

indexing
description: "Mängden av läkemedel med samma namn från en tillverkare"
status: "See copyright notice at end"
author: "Kim Waldén, Daniel Rodríguez"
file: "$Workfile: preparat.e $"
date: "$Date: 06-02-06 15:28 $"
revision: "$Revision: 5 $"

class PREPARAT

feature -- Access (Identifiering)

id: INTEGER is
-- Apotekets PREPID
namn: STRING is
-- Preparatets namn (t ex Alvedon)

feature -- Access (Navigering)

p_grupp: PREPARATGRUPP is
-- Gruppen av preparat med detta namn
tillverkare: TILLVERKARE is
-- Innehavare av Läkemedelsverkets
-- försäljningstillstånd (t ex Astra) ombud: OMBUD is
-- Ombud (om utländsk tillståndsinnehavare)

specialiteter: DS_LIST [LAEKEMEDEL]
-- Läkemedel som ingår i preparatet

has_specialitet (lm: LAEKEMEDEL): BOOLEAN is
-- Finns `lm' i läkemedelslistan?
end -- class PREPARAT

--|----------------------------------------------------------------------------
--| Copyright (C) 2006, Stockholms läns landsting
--| All Rights reserved. Duplication and distribution prohibited.
--|----------------------------------------------------------------------------

PREPARATGRUPP

indexing
description: "Alla preparat med visst namn"
status: "See copyright notice at end"
author: "Kim Waldén, Daniel Rodríguez"
file: "$Workfile: preparatgrupp.e $"
date: "$Date: 06-02-06 15:28 $"
revision: "$Revision: 10 $"

class PREPARATGRUPP

feature -- Access (Identifiering)

namn: STRING is
-- T ex Alvedon

feature -- Access (Egenskaper)

maximal_namnlaengd: INTEGER is
-- Maximal textlängd

feature -- Access (Navigering)

preparat: DS_LIST [PREPARAT] is
-- Alla preparat med detta namn

notiser: DS_LIST [TILLVERKARNOTIS] is
-- Alla notiser som beskriver ett eller flera preparat med detta namn

lm_grupper: DS_LIST [LM_GRUPP] is
-- Alla läkemedelsgrupper med detta preparatnamn

interagerande_preparatnamn: LIST [STRING] is
-- Namnen på alla andra preparat som denna preparatgrupp interagerar med

feature -- Access (Receptadministrativ information)

kontrollkod: INTEGER is
-- Kontrolläkemedelkod (narkotika- eller spritklassning)

feature -- Status report

narkotisk: BOOLEAN is
-- Är preparatgruppen narkotisk (klass II - V)?

tungt_narkotisk: BOOLEAN is
-- Är preparatgruppen tungt narkotisk (klass II eller III)?

saerskild_blankett: BOOLEAN is
-- Krävs särskild receptblankett för denna preparatgrupp?

saerskild_blankett_rek: BOOLEAN is
-- Är särskild receptblankett rekommenderad för denna preparatgrupp?

has_preparat (p: PREPARAT): BOOLEAN is
-- Finns p' i preparatlistan?[[BR]] has_notis (tn: TILLVERKARNOTIS): BOOLEAN is[[BR]] -- Finns tn' i notislistan?

has_lm_grupp (lg: LM_GRUPP): BOOLEAN is
-- Finns `lg' i läkemedelsgrupplistan?

end -- class PREPARATGRUPP

--| begin documentation
-- Alla preparat med visst namn.
-- Flera tillverkare kan sälja preparat med samma namn, som då tilldelas
-- olika preparatidentitet av Läkemedelsverket.
--| end documentation

--|----------------------------------------------------------------------------
--| Copyright (C) 2006, Stockholms läns landsting
--| All Rights reserved. Duplication and distribution prohibited.
--|----------------------------------------------------------------------------