Model/Laekemedel


LAEKEMEDEL

indexing
description: "Grundtypsvy för ett läkemedel"
status: "See copyright notice at end"
author: "Kim Waldén, Daniel Rodríguez"
file: "$Workfile: laekemedel_struct.e $"
date: "$Date: 06-02-07 14:13 $"
revision: "$Revision: 4 $"

class LAEKEMEDEL

feature -- Access

min_pris_per_ddd: INTEGER
-- Minpris i öre per definierad dygnsdos för läkemedlets varor
-- (0 om alla varornas ddd = 0)

max_pris_per_ddd: INTEGER
-- Maxpris i öre per definierad dygnsdos för läkemedlets varor
-- (0 om alla varornas ddd = 0)

namn: STRING
-- Namn (ej unikt) bildat av preparatnamn, kort beredningsform, styrka
-- samt tillverkarnamn; om det senare redan ingår i preparatnamnet
-- tas det bort ur detta vid namnbildningen.
-- Ex. Ranitidin tabl 150 mg NM Pharma
-- (i stället för Ranitidin NM Pharma tabl 150 mg NM Pharma)

preparatid: INTEGER
-- Preparatidentitet för läkemedlet (Apotekets prepip)

regnr: INTEGER
-- Apotekets variant (REGNR) av LVs registreringsnummer
-- (unikt, också över tiden)

foeretag: STRING
-- I första hand ombud, om sådant finns, annars tillverkare;
-- (ansvarig för information om läkemedlet i Sverige)

utgaangsdatum: DATE
-- Utgångsdatum för den vara som går ut sist om sådant är satt

feature -- Status report

rabatterat: BOOLEAN
-- Finns det någon rabatterad vara för detta läkemedel?

receptfritt: BOOLEAN
-- Finns det någon icke receptbelagd vara för detta läkemedel?

rekommenderat: BOOLEAN
-- Finns läkemedlet på aktuell baslista?

end -- class LAEKEMEDEL

LM_GRUPP

indexing
description: "Grundtypsvy av en läkemedelsgrupp"
status: "See copyright notice at end"
author: "Kim Waldén"
file: "$Workfile: lm_grupp_struct.e $"
date: "$Date: 06-02-07 14:13 $"
revision: "$Revision: 4 $"

class LM_GRUPP

feature -- Access

amningsgrupp: STRING
-- Gruppkod eller ! (om rubrik finns men grupp saknas)
-- eller ? (om notiser saknas helt);
-- tom sträng om notis finns men ingen amningsrubrik

atc: STRING
-- ATC-kodens beskrivande namn (t ex "Barbitursyraderivat")

atc_kod: STRING
-- ATC-kod med versaler utan blank som i ATC-registret (t ex "N03AA")

ber_grupp: INTEGER
-- Beredningsformsgrupp från källan Dosering

ber_kod: INTEGER
-- Apotekets beredningsformskod (BERFKOD)

ber_namn: STRING
-- Apotekets långa beredningsform (BENAM)

ber_kortnamn: STRING
-- Apotekets korta beredningsform (BERFATS)

fsk_raett: STRING
-- Extra förskrivningsrätt för distriktssköterska
-- och/eller barnmorska (densamma för alla varor inom
-- läkemedelsgruppen; hygienisträttigheter borttagna här)

graviditetskategori: STRING
-- Kategorikod eller ! (om rubrik finns men kategori saknas)
-- eller ? (om notiser saknas helt);
-- tom sträng om notis finns men ingen kategorirubrik

gruppid: INTEGER
-- Unik id för läkemedelsgruppen (genererad vid import)

gruppnamn: STRING
-- Läkemedelsgruppens namn (preparatnamnet följt av
-- beredningsformskoden följt av styrkan, separerade av specialtecken

min_pris_per_ddd_grp: INTEGER
-- Minpris i öre per definierad dygnsdos för gruppens läkemedel
-- (0 om alla läkemedlens ddd = 0)

max_pris_per_ddd_grp: INTEGER
-- Maxpris i öre per definierad dygnsdos för gruppens läkemedel
-- (0 om alla läkemedlens ddd = 0)

preparatnamn: STRING
-- Apotekets preparatnamn

rek_foerbehaall: STRING
-- Förbehåll för rekommenderade läkemedel i gruppen (samma för alla)
-- Tom sträng om rekommendationer utan förbehåll eller ingen rekommendation

styrka: STRING
-- Formaterad styrka (vissa läkemedel saknar styrka, andra har flera
-- styrkeangivelser, t ex allergitestmedel)

styrka_enhet: STRING
-- Styrkeenhet om numerisk styrka, annars tom sträng

styrka_grupp: INTEGER
-- Styrkans gruppnummer om grupperad, annars 0

styrka_vaerde: INTEGER
-- Styrkans värde om numerisk styrka, annars 0

styrka_vikt: INTEGER
-- Styrkans vikt om grupperad, annars 0

feature -- Status report

amning: BOOLEAN
-- Finns amningsrubrik i FASS för något av gruppens läkemedel?

biverkning: BOOLEAN
-- Finns biverkningsrubrik i FASS för något av gruppens läkemedel?

gravid: BOOLEAN
-- Finns graviditetsrubrik i FASS för något av gruppens läkemedel?

has_utseende: BOOLEAN
-- Har något av gruppens läkemedel en ITAKA-bild?

narkotisk: BOOLEAN
-- Är läkemedelsgruppen narkotisk (klass II - V)?

notis: BOOLEAN
-- Finns notis i FASS för något av gruppens läkemedel?

rek_inom_gruppen: BOOLEAN
-- Minst ett rekommenderat läkemedel finns i denna läkemedelsgrupp

saerskild_blankett: BOOLEAN
-- Krävs särskild receptblankett?

saerskild_blankett_rek: BOOLEAN
-- Är särskild receptblankett rekommenderad, men valbar?

trafik: BOOLEAN
-- Finns trafikvarning i FASS notishuvud för något av
-- läkemedelen i gruppen?

tungt_narkotisk: BOOLEAN
-- Är läkemedelsgruppen tungt narkotisk (klass II eller III)?

utgaanget: BOOLEAN
-- Är läkemedelsgruppen utgången?

end -- class LM_GRUPP_STRUCT