Model/Interaction

indexing
    description: "Grundtypsvy av en interaktion mellan två preparat/substanser"
    status: "See copyright notice at end"
    author: "Kim Waldén, Daniel Rodríguez"
    file: "$Workfile: interaktion_struct.e $"
    date: "$Date: 06-02-07 14:13 $"
    revision: "$Revision: 15 $"
 
class INTERAKTION
 
feature -- Access
 
    id: STRING
            -- Unik id för interaktionen
     
    dokumentationens_art: CHARACTER
            -- Grad av trovärdighet
 
    klinisk_betydelse: CHARACTER
            -- Allvarlighetsgrad
 
    text: STRING
            -- Beskrivande text
 
    namn1: STRING
            -- Första preparat eller substans
 
    namn2: STRING
            -- Andra preparatet eller substans
 
end -- class INTERAKTION
 
--| begin documentation
-- Grundtypsvy av en läkemedelsinteraktion mellan två preparat/substanser.
--| end documentation
 
--|----------------------------------------------------------------------------
--| Copyright (C) 2006, Stockholms läns landsting
--| All Rights reserved. Duplication and distribution prohibited.
--|----------------------------------------------------------------------------