Model/Dosering

indexing
    description: "Grundtypsvy av doseringsinformation för viss beredningsform"
    status: "See copyright notice at end"
    author: "Daniel Rodríguez"
    file: "$Workfile: dosering_struct.e $"
    date: "$Date: 06-02-07 14:13 $"
    revision: "$Revision: 7 $"
 
class DOSERING
 
feature -- Access
 
        ber_kod: INTEGER
            -- Beredningsformskod (Apotekets BERFKOD)
 
        ber_grupp: INTEGER
            -- Beredningsgrupp
 
        enhet: STRING
            -- Doseringsenhetens singularform
 
        plural: STRING
            -- Doseringsenhetens pluralform
 
        artikel: STRING
            -- Obestämd artikel för doseringsenheten
 
        administration: STRING
            -- Sätt att intaga läkemedel som har denna beredningsform
 
end -- class DOSERING
 
--| begin documentation
-- Grundtypsvy för doseringsinformation rörande alla läkemedel vid viss beredningsform.  
-- Innehåller information om doseringsenheter och administration för generering av doseringstext,
-- när detta är tillämpligt för alla läkemedel av denna form.
--| end documentation
 
--|----------------------------------------------------------------------------
--| Copyright (C) 2006, Stockholms läns landsting
--| All Rights reserved. Duplication and distribution prohibited.
--|----------------------------------------------------------------------------