Model/Diagnos

indexing
    description: "Grundtypsvy av en diagnos"
    status: "See copyright notice at end"
    author: "aniel Rodríguez"
    file: "$Workfile: diagnos_struct.e $"
    date: "$Date: 06-02-07 14:13 $"
    revision: "$Revision: 6 $"
 
class DIAGNOS
 
feature -- Access
 
    kod: STRING
            -- Diagnoskod
 
    text: STRING
            -- Diagnostext
 
    koen: CHARACTER
            -- 'M' eller 'K' om könsbunden diagnos; skild från NULL endast om
            -- alla motsvarande vanliga Ksh97-koder har samma könsbundenhet
     
    typ: INTEGER 
            -- Diagnostyp (Ksh97, Ksh97_prim, Ksh97_morf, Ksh97_atc) definierad i DIAGNOSTYPER)
     
feature -- Status report
 
    manifest: BOOLEAN
            -- Är detta en asteriskkod?
     
end -- class DIAGNOS
 
--| begin documentation
-- Grundtypsvy för en diagnos, som kan vara av olika slag: 
-- vanlig ICD-10 kod, primärvårdskod, morfologikod och ATC-kod.
--| end documentation
 
--|----------------------------------------------------------------------------
--| Copyright (C) 2006, Stockholms läns landsting
--| All Rights reserved. Duplication and distribution prohibited.
--|----------------------------------------------------------------------------