Model/Behandlingsgrupp

indexing
    description: "Grundtypsvy av behandlingsgrupp"
    status: "See copyright notice at end"
    author: "Daniel Rodríguez"
    file: "$Workfile: behandlingsgrupp_struct.e $"
    date: "$Date: 06-02-07 14:13 $"
    revision: "$Revision: 9 $"
 
class
    BEHANDLINGSGRUPP
 
 
feature -- Access
 
    id: STRING
            -- Gruppens unika identitet, genererad av `namn' följt av
            -- `undergrupp' separerade av '_'
 
    namn: STRING
            -- Gruppens namn: t ex Pneumoni
 
    undergrupp: STRING
            -- Undergrupp: t ex barn
 
    omraade: STRING
            -- Diagnosområde: t ex Andningsorgan
 
feature -- Status report
     
    has_strategi: BOOLEAN
            -- Tillfälligt tills alla grupper har strategier!
 
 
end -- class BEHANDLINGSGRUPP
 
--| begin documentation
-- Grundtypsvy av en behandlingsgrupp.
--| end documentation
 
--|----------------------------------------------------------------------------
--| Copyright (C) 2006, Stockholms läns landsting
--| All Rights reserved. Duplication and distribution prohibited.
--|----------------------------------------------------------------------------