Model/Atc

indexing
    description: "Grundtypsvy av en ATC-nod"
    status: "See copyright notice at end"
    author: "Daniel Rodríguez"
    file: "$Workfile: atc_struct.e $"
    date: "$Date: 06-02-07 14:12 $"
    revision: "$Revision: 8 $"
 
class ATC
 
feature -- Access
 
        kod: STRING
            -- Versaler och utan blank som i ATC-registret
            -- (t ex "N03AA")
 
        namn: STRING
            -- ATC-kodens beskrivande namn
            -- (t ex "Barbitursyraderivat")
 
        nivaa: INTEGER
            -- Nivå för denna ATC:
            --   1 = Anatomisk huvudgrupp
            --   2 = Terapeutisk huvudgrupp
            --   3 = Terapeutisk undergrupp
            --   4 = Kemisk/terapeutisk undergrupp
            --   5 = Kemisk substans
 
feature -- Status report
     
    narkotiska_preparat: BOOLEAN
            -- Är läkemedel med denna ATC-kod narkotiska?
     
    tungt_narkotiska_preparat: BOOLEAN
            -- Är läkemedel med denna ATC-kod tungt narkotiska?
     
end -- class ATC_STRUCT
 
--| begin documentation
-- Grundtypsvy för en nod i ATC-systemet
--| end documentation
 
--|----------------------------------------------------------------------------
--| Copyright (C) 2006, Stockholms läns landsting
--| All Rights reserved. Duplication and distribution prohibited.
--|----------------------------------------------------------------------------