Database/Interactions/lamotrigin/paracetamol

lamotrigin - paracetamol

Klassificering


Klassificering lamotrigin paracetamol
A3 Enteral eller Parenteral Enteral eller Parenteral

Medicinsk konsekvens

Paracetamol kan minska exponeringen för lamotrigin något.

Rekommendation

Vanligtvis behövs ingen dosjustering.

Mechanism

Not established.

Background

Double-blind, randomized, crossover, placebo-controlled study in healthy volunteers, examing the effect of multiple oral doses of acetaminophen on lamotrigine disposition found that the exposure to lamotrigine was decreased by 20% and lamotrigine half-life was about 15% shortened by paracetamol (1).

Referenser

  1. Depot M, Powell JR, Messenheimer JA, Cloutier G, Dalton MJ. Kinetic effects of multiple oral doses of acetaminophen on a single oral dose of lamotrigine. Clin Pharmacol Ther. 1990;48:346-55.  PubMed

Kommentera»


SFINX - interaktionsdatabas sammanställd av avdelning för klinisk farmakologi vid Karolinska Institutet, Läkemedelscentrum inom SLL och medbase Ltd, Finland.

« Tillbaka