Wikidrug

Wikidrug är en en öppen plattform för samarbete i syftet att samla och bearbeta information om läkemedel samt bistå med processer för att säkerställa informationens kvalité.

De producerade resultaten kommer att göras lättillgängliga för intresenter inom hälso- och sjukvården. Läkemedelsinformation kommer att användas främst av IT-system för beslutstöd och av hälso-och sjukvårdspersonal och patienter direkt via webbaserade sajter.

Trenden inom informationsteknologin medför hela tiden att flera informationstjänster exponeras och integreras med varann via webben, det som specialiserade media brukar kalla "cloud" och "webservices".

Läkemedelsinformationen i Wikidrug och andra tillgängliga källor inom läkemedelsinformationsområdet kommer att göras tillgängliga genom den sk programmeringsgränssnittet LMC-MAPI. Fristående IT-system inom hälso- och sjukvården kommer att kunna utnyttja denna information med samma metoder som används vid navigering på Internet.

Attachments